Bowen Techniek

Wat is
BOWEN TECHNIEK?

De Bowen Techniek is een zachte, zeer effectieve, ‘hands-on’ behandelmethode. Het kan gebruikt worden voor een groot aantal verschillende aandoeningen.

De Techniek is gebaseerd op het feit dat het menselijk lichaam erg goed in staat is zichzelf te herstellen en op het principe dat het hele lichaam wordt behandeld, niet alleen het deel waar de pijn/disfunctie zich bevindt (holistische benadering).

Bowen gebruikt zowel de westerse wetenschappelijke benadering betreffende anatomie en fysiologie, als ook de oosterse traditie betreffende energie.

Hoe werkt De Bowen Techniek

Het holistische karakter van de techniek betekent dat we altijd de mens als geheel behandelen en niet alleen het deel waar de symptomen zich bevinden.

Het doel van een Bowen behandeling is het creëren van balans, op fysiek niveau, op mentaal/emotioneel niveau en op spiritueel niveau. De mens en zijn/haar lichaam, geest en ziel is heel goed in staat zichzelf te herstellen en die balans te hervinden, wat Bowen doet is daarvoor de juiste voorwaarden scheppen, als het ware ‘de sleutel omdraaien’ zodat de mens door de deur kan op weg naar balans.

Er zijn verschillende mogelijke werkingsmechanismen binnen de techniek. Twee daarvan zijn de fascie en het zenuwstelsel.

De Fascie en het Piëzo-Electrisch Effect

De fascie is het witte doorzichtige bindweefsel dat zich overal in het lichaam bevindt, onder meer rond en in de spieren. Het heeft een aantal eigenschappen die belangrijk zijn voor het optimaal functioneren van het lichaam en hoe De Bowen Techniek dit kan verbeteren. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de fascie die gebruikt wordt door de Bowen Rol is het Piëzo-Electrisch Effect. Dit betekent dat een vorm van energie (druk) wordt omgezet in een andere vorm van energie, in dit geval een electrische stroom. Deze electrische stroom loopt vanuit het drukpunt. Omdat de fascie continue is in het lichaam, loopt deze stroom in alle richtingen (als de golven in een vijver waar je een steen in hebt gegooid) door het gehele lichaam, hoewel het vaak bewust tussen twee punten wordt gehouden (“stoppers”). De “stoppers” zijn niet absoluut en vaak stroomt de electriciteit gedeeltelijk over de stoppers om via de fascie andere delen van het lichaam te bereiken.

Bowen werkt ook via de meridianen en andere energie banen, triggerpoints, neurale banen en dermatomen. Dit betekent dat het Piëzo-Electrisch Effect niet alleen direct via de spieren loopt, maar, als de druk plaats vindt op een specifiek punt, dat bijvoorbeeld correspondeert met een acupunctuurpunt (op een meridiaan), een trigger point, een neurale baan of een dermatoom, de electrische stroom via deze banen loopt en de respectievelijke herstel mechanismen in werking zet. Dit is één van de redenen waarom de effectiviteit van de Bowen Rol optimaal is als de specifieke lokatie voor de Rol accuraat is.

Proprioceptieve feedback

Proprioceptieve Feedback is het neurologische systeem waarbij centraal zenuwstelsel communiceert met de spieren en de zintuigen om de interne en externe situatie van het lichaam te beoordelen, inclusief de positie van de extremiteiten, de spierspanning en de functie van de interne organen.

Omdat de hersenen een enorme hoeveelheid informatie binnen krijgen raakt het centraal zenuwstelsel gewend aanbinnenkomende informatie die niet verandert en reageert er niet meer op. Voor spieren kan dit tot gevolg hebben dat het lichaam ‘vergeet’ dat een spier niet optimaal functioneert (zowel wat betreft de spierspanning als de rusttoestand) en dus niet langer probeert iets aan de situatie te doen. Bowen activeert de werking van dit systeem op een aantal verschillende manieren, onder meer het Piëzo-Electrisch Effect, de activering van de Golgi-pees lichaampjes en de rekreceptoren. Op die manier verandert de Bowen Rol de informatie die in de hersenen aankomt, zodat de hersenen de spierspanning en lengte kunnen optimaliseren. Dit is één van de redenen waarom de Bowen Rol loodrecht op de richting van de spiervezels plaatsvindt, met comfortabele druk, om zodoende maximale verandering in informatie aan de hersenen te bewerkstelligen.

Spier- en gewrichtsaandoeningen waaronder:

 • Lage rug pijn
 • Frozen shoulder
 • Nekpijn en whiplash
 • Knie problemen
 • Varus inversie trauma
 • Carpaal Tunnel Syndroom
 • RSI
 • Lies blessures
 • SI problemen
 • Tennis elleboog
 • Kaakgewricht problemen

En ook problemen als:

 • Hooikoorts
 • Hoofdpijn en migraine
 • Spijsverterings problemen waaronder “spastisch colon”
 • Ademhaling en long problemen waaronder asthma
 • Vruchtbaarheids problemen
 • Borst problemen
 • Koliek bij babies
 • Nier problemen
 • Lymfe drainage
 • ME en chronische vermoeidheid